Zoek op de website

Scholtenhuistrilogie - publicatiereeks

Sinds 2008 doet drs. Monique Brinks - voormalig directeur van het OVCG, onderzoek naar het Scholtenhuis.

Het Scholtenhuis is de plek waar de Duitse Sicherheitsdienst, de SD, zijn hoofdkantoor voor het Noorden gevestigd had.

Deze statige villa aan de Grote Markt werd gebouwd in opdracht van Willem Albert Scholten, de eerste industrieel van Groningen, en bood de grandeur en allure die de nazi’s zochten voor hun grimmige uitstraling.

Het is ook de plek waar vele honderden mensen werden verhoord en gemarteld, waar onnoemelijk leed is geleden en waarvandaan tientallen mensen begonnen aan de laatste reis in hun leven.

Deel een (Daden) verscheen in 2009 en Deel twee (Daders) in 2013.

In april 2015 zal deel drie (Berechting) van de Scholtenhuistrilogie verschijnen.

Onderzoeksvragen

Welke rol speelden de mensen op het Scholtenhuis tijdens de Duitse bezetting? Wat is er in hun naam in stad en provincie Groningen allemaal gebeurd?

Hoe kon het dat het geweld en de terreur, uitgeoefend door de mensen van de Sichterheitsdienst en hun medewerkers op de Aussenstelle Groningen met betrekking tot de gevangenen en de burgers zo uit de hand liep?

Waar bleken deze excessen uit en wat waren de gevolgen ervan? Door wie werden deze excessen begaan? Zijn deze mensen op rechtvaardige en afdoende wijze hiervoor gestraft en hoe ging dit in zijn werk?

Deel 1: Daden

Waaruit bestonden deze daden en bijbehorende terreur?

Deel 2: Daders

Door wie werden deze daden uitgevoerd? hoe kwamen deze mensen op deze plek terecht (toeval/bewuste keuze)? wat waren dit voor mensen?

Deel 3: berechting

Zijn deze mensen voor deze daden gestraft? hoe kregen deze processen vorm? zijn de straffen rechtvaardig en afdoende?

Bestellen

Wilt u deel 1 bestellen bij uitgeverij Profiel? Dat kan hier:

Nieuws

Hieronder kunt u de een kort filmpje bekijken over Brinks' tweede boek: Daders.