Zoek op de website

Agenda

29novBob Houwen Lezing 2017

Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) organiseert 29 november voor de eerste keer de Bob Houwen lezing. Deze lezing, genoemd naar de belangrijke Groningse verzetsstrijder én oprichter van het OVCG, zal jaarlijks rondom de dag van oprichting van de stichting gehouden worden en in het teken staan van een thema rondom oorlog en verzet.

De eerste Bob Houwen lezing heeft als titel: Verzet als avontuur tegen wil en dank. Tegenstellingen tussen beeld en de werkelijkheid.  De lezing wordt gehouden door prof. dr. Doeko Bosscher (Heiloo, 1949). In de lezing zal de aard van het verzet nader worden geanalyseerd, in het licht van de (oppervlakkige) naoorlogse constatering dat de hang naar avontuur veel jongeren in het verzet deed belanden. Belangrijker dan dit veelal leeftijdgebonden motief, waren de omstandigheden waarin men was opgegroeid en het waardenstelsel van verwanten, vrienden en (andere) leidslieden in de directe nabijheid. Maar ook deze laatste constatering moet worden genuanceerd, want verzetslieden waren meer dan het product van hun omgeving.

Doeko Bosscher was tot zijn pensionering hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. Thans is hij daar a.i. hoogleraar American Studies. Zijn publicaties betreffen hoofdzakelijk Nederlandse en Amerikaanse geschiedenis. Zijn meest recente grotere publicatie is Haast om te sterven. Het korte leven van verzetsman Fritz Conijn (Prometheus, Amsterdam, 2015).

Met deze jaarlijkse lezing wil het OVCG enerzijds de herinnering aan de oorlog levend houden en anderzijds het publiek stimuleren om na te denken over leven in vrede en vrijheid in de eigen leefomgeving en in de wereld. Of, om Bob Houwen te parafraseren, ‘Het is zaak dat de geschiedenis van de jaren 1940-1945 doorgegeven wordt en dat mensen daardoor gesterkt en bemoedigd mogen worden om geestelijk weerbaar te zijn of te worden.’ Deze boodschap heeft ook in de huidige tijd niets aan kracht verloren.

Praktische informatie:

Locatie:         Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD, Groningen

Datum:          29 november 2017

Tijd:                Inloop 19:30 uur met koffie en thee, begin lezing 20:00 uur

De lezing is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Bekijk hier alvast de film Het Groningsch Verzet, 1947-1948. makers: Dirk Verel. Camera: C. van der Mei, C.R. Tiddens Groninger Archieven (2209-7563)

« Terug naar de agenda

De laatste agendapunten