Zoek op de website

Handige websites voor onderzoek

 • Scholtenhuis

  Scholtenhuis

  Digitale reconstructie van het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst aan de Grote Markt in Groningen.

  lees meer

 • Verzetskaarten OVCG

  Verzetskaarten OVCG

  Via deze database, aangelegd door verzetsman Bob Houwen, kunt u zoeken naar personen uit Groningen die betrokken waren bij het verzet.

  lees meer

 • Getuigen Verhalen

  Getuigen Verhalen

  Deze website houdt de verhalen en persoonlijke getuigenissen van WOII levend. Ook interviews van OVCG staan op deze website.

  lees meer

 • Beeldbank WOII

  Beeldbank WOII

  Alle foto's van Oorlogs- en Verzetscentra, ook die van OVCG, zijn bijeengebracht in deze database.

  lees meer

 • Beeldbank Groningen

  Beeldbank Groningen

  Op beeldbank Groningen staan historische foto's uit stad en provincie Groningen, ook uit oorlogstijd.

  lees meer

 • Krantendatabase delpher

  Krantendatabase delpher

  Via deze website kunt u artikelen uit WOII en vlak erna doorzoeken op namen, krantennamen etc.

  lees meer

 • Oorlog in blik

  Oorlog in blik

  Audiovisueel erfgoed van 1933-1950. Honderden uren film kunt u bekijken op deze website.

  lees meer

 • Oorlogsmonumenten

  Oorlogsmonumenten

  Op deze website van het nationaal comité 4 en 5 mei staan de oorlogsmonumenten in Nederland.

  lees meer

 • Joods monument

  Joods monument

  Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een monument op internet om de herinnering levend te houden aan joden die de Sjoa niet hebben overleefd.

  lees meer

 • Community Joods Monument

  Community Joods Monument

  Op de Community - een uitbreiding van het joods monument -kunt u zelf informatie plaatsen over joden in Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

  lees meer

 • Netwerk oorlogsbronnen

  Netwerk oorlogsbronnen

  Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt de digitale zoekingang tot Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland. Een handig startpunt voor uw onderzoek.

  lees meer

 • Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting (OGS)

  Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting (OGS)

  In het slachtofferregister vindt u de personalia van ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers.

  lees meer

 • Affiches OVCG

  Affiches OVCG

  Via deze link kunt u de gedigitaliseerde affiches van OVCG bekijken. Voor meer oorlogsaffiches kunt u terecht bij de website www.geheugenvannederland.nl

  lees meer

 • Onderzoeksgids oorlogsgetroffenen WOII

  Onderzoeksgids oorlogsgetroffenen WOII

  Deze site biedt een overzicht van archieven van organisaties die betrokken waren bij de terugkeer, opvang en naoorlogse positie van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog.

  lees meer

 • Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers

  Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers

  De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 (KvV) is in 1989 opgericht met het oogmerk mensen, wier ouders in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet, bij elkaar te brengen.

  lees meer