Zoek op de website

Archieven van OVCG

Onderzoek

De collectie van OVCG is uniek, omvangrijk, kostbaar en onvervangbaar.  Naast het – grotendeels vertrouwelijk – documentatiemateriaal van de Stichting Verzetsdocumentatie 1940-1945 in de provincie Groningen, is in de loop van afgelopen decennia aangevuld met diverse privécollecties.

Verzetsarchief

Het verzetsarchief van OVCG vormt het hart van de collectie. Het bevat de namen van meer dan 6000 personen die in meer of mindere mate betrokken waren bij het verzet in de provincie Groningen.

De gegevens van deze personen zijn op kaarten ingevuld door Bob Houwen en later door Ad Mulder.

Aan het verkrijgen van deze gegevens zijn vele uren van interviews vooraf gegaan. De informatie op de kaarten is minstens bij twee contactpersonen gecheckt.

Wat staat erop?

Op deze kaarten staan onder andere gegevens over de activiteiten tijdens de bezetting, verzetsgroepen waar men bij betrokken was geweest, namen van personen waarmee contacten werden onderhouden, schuilnamen, gegevens over evt. arrestaties en plaatsen waar men dan gevangen had gezeten. Ook wordt op de kaarten verwezen naar uitgebreidere persoonlijke verslagen van de activiteiten en naar verslagen van anderen over de persoon op de kaart.

Online

Het verzetsarchief is voor meer dan 95 procent compleet, maar het komt nog steeds een enkele keer voor dat er een nieuwe kaart aan het systeem moet worden toegevoegd.

Ook nieuwe gegevens, zoals overlijdensdata, worden nauwkeurig bijgehouden. Het verzetsarchief is in al zijn complex- en compleetheid uniek in Nederland.

U kunt het archief ook online inzien en bijdrage aan de volledigheid ervan. Voor vragen en aanvullingen kunt u contact opnemen met OVCG.
 

Overige collectie

De documentencollectie van OVCG omvat honderden archiefdozen. Deze zijn ingevoerd in een database en gesorteerd op onderwerp. Een kort overzicht:

 • persoonlijke archieven van verzetsmensen;
 • authentieke verslagen van strafprocessen;
 • archiefmateriaal van de G.I.O.W., L.O., K.P., Nationaal Steunfonds, Orde Dienst, Binnenlandse Strijdkrachten, illegale pers;
 • uitvoerige gegevens betreffende Duitse en Nederlandse instanties en de daaraan verbonden medewerkers;
 • verzetsgroepen in de provincie Groningen (in mindere mate ook Friesland en Drenthe);
 • zeer gedetailleerde verslagen van verzetsactiviteiten en -daden in de provincie Groningen;
 • namenlijsten van verzetsmensen bij de politie, brandweer, ziekenhuizen, rechtbank, provinciale en gemeentelijke overheidsdiensten, onderwijsinstellingen en kerken;
 • namenlijsten van pilotenhelpers en Engelandvaarders;
 • namenlijsten van medewerkers van het Nationaal Comité, alsmede van het Nationaal Steunfonds;
 • namenlijsten van medewerkers van instellingen voor voedseldistributie;
 • namenlijsten van medewerkers van diverse illegale bladen;
 • gegevens over de April- Meistakingen van '43, de anti-meldingscampagne, de inlichtingendiensten, individueel verzet, Jehova's getuigen, het joodse verzet, het artsen-verzet;
 • gegevens over het verzet ingedeeld naar gemeente (d.w.z. de gemeenten van toen);
 • informatie over de SS, SD en Wehrmacht in Groningen, over de Silbertanne en ander repressaille-acties in Groningen;
 • allerhande persoonlijke documenten en zaken zoals persoonsbewijzen, distributiestamkaarten, inschrijfbewijzen, ansichtkaarten, dagboeken, notulen etc;
 • en nog veel en veel meer...