Zoek op de website

Collectie

De collectie OVCG vormt de basis voor onze activiteiten. Ons beleid is dan ook gericht op het voortdurend uitbreiden van de collectie, het op verantwoorde wijze restaureren en conserveren van het materiaal en het zorgvuldig beheren daarvan.

Naast de vele schenkingen van particulieren doet OVCG zeer incidenteel ook aankopen, zoals de aankoop van de Maple Leaf Collection van de Groningse verzamelaar en auteur Menno H. Huizinga.

Ook de collecties van andere bekende verzamelaars zoals Onstenk en Brouwer zijn ondergebracht bij OVCG.

 

Verzamelbeleid

OVCG verzamelt alle stukken die betrekking hebben op de periode van bezetting, bevrijding en wederopbouw van de provincie Groningen.

Zaken als kranten, documenten, objecten, dagboeken, foto's, affiches, brieven en gebruiksvoorwerpen.

Een voorwerp wordt van belang voor OVCG als het een krachtig verhaal biedt met betrekking tot een of meer van de volgende punten:

  • het verzet
  • het regionale karakter
  • het woord- en beeldmateriaal
  • het persoonlijke verhaal achter het voorwerp of document.

OVCG accepteert alleen schenkingen. In ruil hiervoor bieden wij een verantwoorde opslag, restauratie, digitalisering en registratie van het object of document en in sommige gevallen expositie ervan.

Het beleid van OVCG is er expliciet op gericht om deze collecties niet alleen te bewaren voor het nageslacht, maar er zoveel mogelijk ook iets mee te doen, zoals het maken van tentoonstellingen en het verwerken tot lesmateriaal.

Gebruik

In principe kan al het materiaal van OVCG kosteloos worden uitgeleend, zolang het geen vertrouwelijk of al te kwetsbaar en/of zeldzaam materiaal betreft.

Er wordt dan met u een leenovereenkomst opgemaakt met de doorgaans daaraan verbonden voorwaarden omtrent bewaring, verzekering etc.

Niet Weggooien!

Niet Weggooien! is het motto de landelijke actie van Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Gezamenlijk proberen de instellingen te voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan.

Voorwerpen, documenten en ander materiaal uit de Tweede Wereldoorlog zijn van belang voor de toekomst. OVCG doet elk jaar op 3 mei mee aan deze actie.