Zoek op de website

Zoekvragen

OVCG is de enige instantie in de provincie die structureel aandacht heeft voor de Tweede Wereldoorlog.

Veel nazaten van de oorlogsgeneratie hebben vragen over eventueel verzetsgedrag van ouders of grootouders in de oorlog.

Die persoonlijke interesse en de belangstelling voor exposities, monumenten en herdenkingsplaatsen bewijzen het nut van een daarop betrekking hebbend archief voor informatie en documentatie.

Tot en met Canada en Nieuw-Zeeland aan toe worden wij gecontacteerd, vaak via e-mail. Daarnaast wordt ons archief veelvuldig geraadpleegd door particulieren, scholieren, film- en documentairemakers en journalisten.
 

Onderzoek doen bij OVCG

De duizenden pagina's aan documenten die OVCG beheert, kunnen - voor zover het openbare stukken betreft - op aanvraag worden ingezien op de studiezaal aan het Cascadeplein 4, waar OVCG is gehuisvest.

Wij benadrukken dat deze informatie niet in alle gevallen openbaar is. Neem voor een afspraak contact op met Anna van der Molen, coördinator van het OVCG.

Inlichtingen bij OVCG

Daarnaast is er de mogelijkheid om het antwoord op uw zoekvraag - met daarbij kopieen van de op uw vraag betrekking hebbende stukken - thuis gestuurd te krijgen.

Aanvragen voor zoekvragen moeten altijd schriftelijk worden ingediend. Er moet duidelijk worden aangegeven op welke vragen u antwoord wenst en wat u over het onderwerp al weet. Dit voorkomt dubbele informatie, voor u, en dubbel werk voor ons.

Het kan 6 tot 12 weken duren voor u een antwoord ontvangt. Soms zijn er aan de beantwoording van zoekvragen kosten verbonden, afhankelijk van de omvang van de zoekvraag.

(Digitale) zoektochten

Ons archiefmateriaal bevat hoofdzakelijk informatie over het verzet in stad en provincie Groningen.

Hierdoor zal OVCG niet in alle gevallen informatie kunnen bieden, maar ook hier verwijzen wij altijd door naar andere instanties (binnen- en buitenland) die dat wel kunnen.

Op internet kunt u ook heel ver komen. Op onze website is een overzicht met sites opgenomen, die u verder kunnen helpen met uw onderzoek.

Voor wie?

Iedereen kan bij OVCG terecht met (zoek)vragen. Over familieleden in het verzet bijvoorbeeld of bekenden die naar een kamp zijn weggevoerd.

Het komt regelmatig voor dat OVCG informatie blijkt te hebben over verzetsactiviteiten die bij de familie altijd onbekend is gebleven. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat verzetsmensen vaak liever niet praten over wat zij 'toen' hebben gedaan.

Uit bescheidenheid, vanwege onverwerkte trauma's (komt nog steeds voor!) of principiële redenen maar ook vanuit de gedachte: "Toen was het beter om je mond te houden, dan nu ook!"

Kort na de bevrijding zijn de activiteiten van het verzet opgetekend. Dit gebeurde waar mogelijk door verzetsmensen zelf.

Het betreft hier verslagen over de totstandkoming van diverse verzetsgroepen, maar ook verhalen over sabotageacties, liquidaties en stukken over de organisatie van het verzet.

Dit gebeurde in verband met de toen net opgerichte Stichting 1940-1945 die de financiële positie van nabestaanden moest garanderen. Toekenning van dergelijke pensioenen gebeurde grotendeels op basis van dergelijke verslagen.

Het deel van de verslagen dat betrekking heeft op het verzet in de provincie Groningen ligt nu bij OVCG.

Wij benadrukken dat we een objectieve instantie zijn. Dit betekent dat wij ook open staan voor "kinderen van".

Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar vaak durven kinderen van "foute" ouders uit een soort schaamte niet bij ons aan te kloppen. En dat is zonde, want de behoefte aan informatie is bij hen vaak uitermate groot.