Zoek op de website

Dwingend Drukwerk

Een uniek en gratis project voor de onderbouw voortgezet onderwijs over propaganda, kunst en vrijheid.

De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) heeft een lesbrief gemaakt waarmee leerlingen leren wat propaganda is, en welke doelen hiermee bereikt worden.

Daarnaast leren ze de propaganda te ‘lezen’ door te kijken naar hoe de boodschap verpakt is, het gebruik van kleuren, letters en stijlmiddelen.

Na enkele lessen brengen ze het geleerde in de praktijk door zelf een affiche te ontwerpen en te maken.

Doel

In de samenleving kun je op veel verschillende manieren beïnvloed worden. Propaganda is hier één van.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte de nazi-propaganda bijzonder effectief.

Maar ook tegenwoordig is het gebruik van propaganda nog zeer actueel, al is het niet altijd even eenvoudig te herkennen.  

Dwingend Drukwerk maakt leerlingen bewust van de wijze waarop propaganda werkt, zodat ze dit in de toekomst kunnen herkennen.

Op deze manier willen we het kritisch denken en het maken van keuzes bevorderen.

Voor wie?

De doelgroep is VMBO, maar de onderbouw van HAVO en VWO kan ook deelnemen aan het project.

Inhoud

Iedere leerling ontvangt een full-colour lesbrief van 16 pagina’s.

De docent krijgt daarnaast een duidelijke docentenhandleiding met lessuggesties.

In 1 à 2 lessen leren de leerlingen met de lesbrief op heldere en aansprekende wijze wat propaganda is.

En welke doelen men daarbij nastreeft (historisch-wetenschappelijk kader).

Daarnaast hoe de boodschap verpakt wordt, dus welke kleuren, stijlmiddelen, letters er worden gebruikt (creatief-esthetisch kader).

Vervolgens gaan ze de geleerde zaken toepassen door binnen +/- 4 CKV-lessen zelf een affiche  te ontwerpen en te maken.

Het lespakket is meerdere jaren achtereen te gebruiken, want de thematiek blijft actueel.

Bestellen

 

Dwingend Drukwerk kan door iedere school in Nederland aangevraagd worden.

Wilt u een gratis lespakket ontvangen voor uw klas?

Stuur dan een e-mail naar info@ovcg.nl.

Vermeld a.u.b. daarbij het aantal leerlingen in uw groep.

Herdruk

Dwingend Drukwerk is voor het eerst verschenen in 2004. De gewijzigde herdruk is mogelijk gemaakt in het kader van de Tentoonstelling Drukken in Oorlogstijd.

Het project is mede mogelijk gemaakt door:

VSBfonds, SNS Reaal Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Huis van de Groninger Cultuur, J.B. Scholtenfonds, Stichting Albino, GGB Bolhuisfonds, Comissie van Spijsuitdeling, Stichting Centrum voor Propaganda voor Eenheid in de Vakbeweging