Zoek op de website

Jeuden in Grunn

Het project Jeuden in Grunnen is bestemd voor de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs en gaat over sporen van Joods leven in het Groninger landschap. OVCG heeft dit project samengesteld in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum de Groninger Archieven op initiatief van Kunststation C. Jeuden in Grunnen is in 2010 geheel herzien en opnieuw vormgegeven.

Uitgangspunten

Op interactieve wijze nemen leerlingen van groep 7 en 8 kennis van de Joodse levenswijze, religie en gebruiken en ze komen te weten welke rol de Joodse gemeenschap in hun dorp heeft gespeeld.

Daarnaast gaan ze op onderzoek uit naar wat er nu nog zichtbaar is van die Joodse gemeenschap in hun dorp.

De makers van dit project willen bewerkstelligen dat de vaak onbewuste associatie van Jodendom met Tweede Wereldoorlog wordt tegengegaan.

Voor 1940 was de Joodse gemeenschap in de provincie een levendig en geïntegreerd onderdeel van de maatschappij. Vandaag de dag vormen Joodse gebruiken en Joodse cultuuruitingen nog een belangrijk deel van ons erfgoed.

Doelen

 1. Jeuden in Grunnen bevordert de openstelling van en het begrip voor (gebruiken van) andere culturen en bevolkingsgroepen; het bevordert als zodanig de inleving in andermans waarden en normen.
 2. Jeuden in Grunnen maakt de leerlingen bewust van de geschiedenis van de eigen omgeving.
 3. Jeuden in Grunnen maakt de leerlingen bewust van de rol die de Joodse cultuur in de eigen omgeving speelt of gespeeld heeft.
   

Lesdozen

OVCG heeft een lesdoos samengesteld met voorwerpen die een belangrijke rol spelen in het leven van Joden.

Er zijn twee typen, één voor de tijd rond Pesach en één rond de tijd van nieuwjaar. De dozen bevat 18/19 voorwerpen die geordend kunnen worden naar onderwerp:

 • Algemeen
 • Thuis
 • Sjabbat
 • Nieuwjaar/Pesach
 • Overige Feestdagen

Dit zijn authentieke voorwerpen zoals een keppel, een challekleedje, een menora, een Joodse agenda enzovoort. 

Kosten

Het lenen van de lesdozen is gratis. Het wordt aanbevolen de leskisten tijdig te reserveren.

Voor de leenperiode moet een borgsom van 50 euro worden overgemaakt, die weer wordt teruggestort als de leskist weer bij OVCG terug is.

Inhoud

 • Docentenhandleiding
 • Inleiding Jodendom (voor docenten)
 • Lesdozen
 • Uitleg, vragen, opdrachten en antwoorden bij de leskisten
 • Overzicht Joodse omgevingspunten per gemeente met daarbij regio-verhalen en lokale literatuur
 • Overzicht workshops en excursiemogelijkheden
 • Algemene literatuurlijst en weblinks

Docentenhandleiding

De vragen en antwoorden bij de leskisten treft u aan in het lespakket dat u kunt u hier gratis kunt downloaden.