Zoek op de website

Lesboeken over de stad Groningen in oorlogstijd

Educatieve lesboeken over de stad Groningen

In 2010 en 2012 bracht OVCG, Stichting 4 Mei Herdenking Groningen en Stichting Bevrijdingsbos twee lesboeken uit; te weten:

  • 4 mei herdenken en 5 mei vieren in de stad Groningen
  • Even stilstaan bij een oorlogsmonument in de stad Groningen.

Basisscholen uit de stad Groningen kunnen op afspraak gratis exemplaren afhalen bij OVCG.

4 mei herdenken en 5 mei vieren in de stad Groningen

Dit speciale kijk-, lees- en werkboekje voor het basisonderwijs, passend bij de belevingswereld van de kinderen van 2010.

Belangrijke thema's uit de jaren 40-45, zoals bezetting, verzet en bevrijding, worden belicht vanuit zowel de landelijke als de specifiek Groninger situatie.

In het lesboekje wisselen strips van Eric Heuvel, authentiek beeldmateriaal en korte begrijpelijke teksten elkaar af.

Om de kennis te laten indalen zijn een twintigtal opdrachten opgenomen die kinderen kunnen uitvoeren. De opdrachten variëren van het maken van een gedicht of een bevrijdingsrap tot het maken van een monumentje.

De opdrachten sluiten aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen. Het lesboek is bedoeld voor basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 van de stad en provincie Groningen.

Even stilstaan bij een oorlogsmonument in de stad Groningen

In het boekje staan verhalen over de circa dertig monumenten die de stad rijk is. De bedoeling is dat het materiaal gebruikt wordt in de klas.

De stichtingen hopen dat het lesmateriaal als gevolg heeft dat meer scholen in de stad monumenten gaan adopteren.

De Nassauschool heeft inmiddels een monument geadopteerd. Het gaat om ‘Der Baum’ van Armando.

“Ik vind het heel belangrijk dat wij er bij stil staan”, vertelt één van de leerlingen. “Eén keer per jaar gaan we naar het monument om er rozen te leggen en om een gedicht voor te lezen”.

De leerling vindt de aandacht belangrijk. “Mijn opa en oma woonden op een boerderij en hadden tijdens de oorlogsjaren onderduikers. Omdat ze in het buitengebied woonden zijn ze nooit gesnapt en hebben ze het overleefd”.

De leerling voegt toe dat het verhalen zijn die regelmatig besproken worden in huiselijke kring. “En met recente oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten blijft het een actueel thema”.

 Leerlingen van groep acht van de Nassauschool in de Oranjewijk namen bezit van de raadszaal en overhandigden aan wethouder Elly Pastoor en Yvonne Arends van het Nationaal Comité het lesboek ‘Even stilstaan bij een Oorlogsmonument in de stad Groningen’. Leerlingen van groep acht van de Nassauschool in de Oranjewijk namen bezit van de raadszaal en overhandigden aan wethouder Elly Pastoor en Yvonne Arends van het Nationaal Comité het lesboek ‘Even stilstaan bij een Oorlogsmonument in de stad Groningen’.