Zoek op de website

Leskisten

Hoe rook surrogaatkoffie, hoe ruw voelde een zelfgebreide sok, welk geluid maakte een knijpkat?

De kisten zijn samengesteld vanuit de overtuiging dat geschiedenis niet alleen te vatten is in letters.

Door alle zintuigen bij de les te betrekken, ervaren de leerlingen hoe 'echt' de oorlog was!

Geschiedenisles

Scholieren uit Leek werken met leskisten

Leskisten zijn een waardevol hulpmiddel bij de geschiedenisles.

De kisten zijn gerangschikt naar thema (collaboratie, verzet, dagelijks leven, jodenvervolging en propaganda).

De leskisten kunnen de  reguliere lesstof vervangen.

De originele objecten prikkelen de nieuwsgierigheid en maken de beleving van de oorlogsperiode tastbaar en een stuk reëler voor de kinderen.

Een jurk van parachutestof, een lepel uit een concentratiekamp, een vals persoonsbewijs, een verduisteringslamp of een verzetszender kunnen ze zien en aanraken.

De ervaring leert dat ze met veel respect omgaan met deze oude voorwerpen!

Verhuur

Kosten: 25 euro voor 5 kisten, voor 4 weken. Elke kist bevat tien tot twaalf bronnen met bijbehorende opdrachten en een introductievideo. De doelgroep: bovenbouw basisschool.

De voorwerpen uit de kisten maken de oorlogsperiode tastbaar, zoals een verzetszender, een jurk van parachutestof, een lepel uit een concentratiekamp, een vals persoonsbewijs en een verduisteringslamp.