Zoek op de website

Reminiscentie

Deze doos is speciaal samengesteld voor ouderen in verzorgingshuizen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. De kist bevat filmmateriaal, muziek en voorwerpen uit de oorlogstijd. Geen confronterende zaken, maar voor allen herkenbare objecten uit het dagelijks leven. Daarnaast bevat de kist een serie foto's van bekende plaatsen in de provincie Groningen tijdens de bezetting en rond de bevrijding. Dit materiaal is ook geschikt voor reminiscentie-activiteiten.

Doelgroep: ouderen
Kosten: 20,- euro per 4 weken

Wat is Reminiscentie?

Reminiscentie is het oproepen van herinneringen en het terugblikken naar vroeger, waarbij de nadruk ligt op positieve herinneringen.

Veel ouderen hebben behoefte om over vroeger te praten. Dit kan hen helpen om de balans op te maken van hun leven. Zo kunnen zij ook anderen laten zien wat zij in hun leven hebben gedaan en hoe het leven hen in de loop van de jaren gevormd heeft.

Bovendien beleven ouderen veel plezier aan het ophalen van herinneringen. Zij kunnen zo hun kennis en levenservaring doorgeven en dit geeft voldoening en versterkt het gevoel van eigenwaarde.

Bij reminiscentie is de beleving van het vertelde belangrijker dan de feitelijke werkelijkheid. Herinneringen zijn altijd een interpretatie van de originele gebeurtenis, dat wil zeggen: hoe we nu tegen bepaalde zaken aankijken beïnvloedt de herinnering. Dit geldt zeker voor zwaardere reminiscentie-onderwerpen als de oorlog.

Reminiscentie en de oorlogsjaren

De oorlogsjaren zijn een ingrijpende periode uit het leven van veel ouderen geweest. Iedereen heeft dit op zijn eigen manier ervaren.

Ondanks het feit dat dit voor velen geen gemakkelijk onderwerp is, zijn er veel ouderen die hier wel over willen praten.

Naast het praten over moeilijke thema's zoals de bezetting, de schaarste, de terreur, dwangarbeid e.d. zijn er ook zaken waar ouderen goede herinneringen aan hebben, bijvoorbeeld het gevoel van saamhorigheid.

De reminiscentie-activiteit richt zich voornamelijk op het dagelijks leven in de oorlogsperiode en focust op de positieve kanten. Ook het ophalen van een negatieve ervaring kan een positief effect hebben op degene die hierover vertelt. Wanneer de verteller op een goede manier met de met de problemen is omgegaan en het beste ervan heeft gemaakt kan dit  het gevoel van eigenwaarde versterken.

Achteraf gezien was het soms beter geweest als men de dingen anders had gedaan, maar uitgaande van de situatie op dat moment, was dit toen de beste oplossing. Het is belangrijk om voor dit onderwerp rustig de tijd te nemen en rekening te houden met de emoties die boven kunnen komen.

Samen kun je besluiten dat het goed is om er bij stil te staan, maar dat het ook goed is om het te laten zijn zoals het was en weer verder te gaan.

Herinneringsdoos

De herinneringsdoos in gebruik in verzorgingshuis Hunzerheem te Groningen met activiteitenbegeleidster Jannie Kiers en bewoner Oostmeijer.

De herinneringsdoos bevat een groot aantal voorwerpen die ouderen zullen stimuleren over deze periode te vertellen, zogenaamde 'triggers'.

Persoonsbewijzen, amateurtabak, surrogaatkoffie, voedselbonnen, illegale kranten, een knijpkat, een carbidlamp, een Canadese baret etc. Deze materialen komen uit de collectie van OVCG.

Daarnaast bevat de doos ook een CD met muziek uit de jaren '40. Muziek helpt om de mensen in de juiste stemming te brengen. Zelfs demente ouderen kennen meestal nog wel de liedjes uit hun jeugd.

Ook bevat de kist een groot aantal foto's van Groningen in de oorlogstijd en van Groningen kort na de bevrijding. Tevens is er een DVD met de documentaire Groningen in oorlogstijd die veel origineel filmmateriaal bevat uit de oorlogsjaren en van de bevrijding.