Zoek op de website

Stolpersteine

Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen Stolpersteine in het straatbeeld. In een straat of voor een huis worden stenen met namen geplaatst als duidelijk herkenbare monumenten voor de slachtoffers van de terreur van de Tweede Wereldoorlog.

Stolpersteine. Een steen een naam een herinnering is een project bestaande uit zes verschillende lessen:

Inhoud

De eerste drie lessen zijn basislessen waarbij de leerlingen onderzoek doen naar de Stolpersteine in de eigen omgeving. Daarnaast zijn er ook drie verdiepingslessen:

• Een inhoudelijke verdiepingsles waarbij leerlingen onderzoek doen naar de redenen van terreur tegen de mensen in de eigen omgeving. Dit heeft vaak te maken met de grotere oorlogsthema’s: Jodenvervolging, April-Meistakingen of collaboratie en verzet.

• Een thematische verdiepingsles over de werking van het geheugen waarmee wij verhalen herinneren of vergeten.

• Een thematische verdiepingsles waarbij leerlingen interviews leren afnemen én deze leren verwerken.

Praktische informatie

Tijdsduur : Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de docent zijn eigen lesroute vormgeven. Basisles 1 en 2: 60 minuten, basisles 3 circa 2 dagdelen. Verdiepingsles 1: 1 dagdeel, verdiepingsles 2: 1 uur, verdiepingsles 3: 3 dagdelen.

Thema : Tweede Wereldoorlog

Kerndoelen : Oriëntatie op jezelf en de Wereld 51, 52, 55, 56

Periode : Hele schooljaar

Doelgroep: Het project Stolpersteine. Een steen een naam een herinnering is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8.

Aanvragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij OVCG en Erfgoedpartners, Museumhuis e. danschutter@erfgoedpartners.nl  t. (050) 313 00 52

Makers

Dit lesmateriaal is tot stand gekomen met medewerking van:

Esther Koops: docente Geschiedenis

Tineke de Danschutter - consulent Erfgoedpartners Groningen

Bettie Jongejan - toenmalig coordinator Stichting Oorlogs-en Verzetscentrum Groningen

Liefke Knol - documentairemaakster Liefke Knol AV Producties