Zoek op de website

A.A.J. (Ad) Mulder

Alidus Anne Jannes Mulder (schuilnamen ‘Wim’ en ‘Theo’ tijdens de oorlog) werd geboren op 25 oktober 1920 te Emmen. Na de MULO en een technische opleiding ging hij in 1939 in militaire dienst.

Tijdens de inval door de Duitsers heeft hij deelgenomen aan de strijd bij de Maasbruggen. In juni nam hij ontslag uit dienst en vier maanden nadien kreeg hij een aanstelling bij de marechaussee in Oud-Schoonebeek.

In ’43 werd hij overgeplaatst naar de verkeersafdeling van de marechaussee, alwaar hij werd gedetacheerd bij de arrondissementsrechtbank van Groningen. Hij vervoerde arrestanten van het Huis van Bewaring naar de rechtbank en weer terug.

Omdat hij in uniform was en de wagen van de rechtbank tot zijn beschikking had, kon hij het verzet vele goede diensten verlenen.
 

Ad Mulder

Via een ondergedoken student, de latere schrijver en dichter Bert Schierbeek, kwam hij in de loop van ’43 met het verzet in aanraking en in augustus dat jaar werd hij lid van de knokploeg Groningen II.

Zodoende kreeg hij steeds meer illegale contacten. Zijn activiteiten bestonden o.a. uit het vervoer van illegale bonkaarten, en illegale kranten als Ons vrije Nederland.

Hij vervoerde onderduikers en bracht wapens van droppingsterreinen in Drenthe naar de stad.

Hij vervoerde een marconist met zendapparatuur naar Vries, bracht sabotagemateriaal op de plek van bestemming en verleende hulp aan de deelnemers aan de spoorwegstaking in Groningen.

Op 12 december 1944 moest hij onderduiken, daar zijn handelen met de auto van de rechtbank het argwaan van de SD had opgewekt.

Op het laatste moment werd hij ingelicht dat in zijn kosthuis 5 SD’ers hem opwachtten. Tot aan de bevrijding heeft hij op zes onderduikadressen gezeten.

De SD heeft nog verschillende pogingen ondernomen om hem op te pakken.

In die onderduikperiode was Mulder wel betrokken bij het verzet en bij het ontstaan van de Binnenlandse Strijdkrachten, in de rang van sectiecommandant.

Na de bevrijding van Groningen werd hij pelotonscommandant bij de oprichting van de 1e Compagnie Stoottroepen in Groningen. In juli ’45 ging hij werken voor de POD, de latere PRA, tot 1948.

Hij was onder andere betrokken bij de arrestatie van de ongeveer 50 SD’ers op Schiermonnikoog. Op de terugtocht naar Groningen nam hij plaats op de bumper van de politieauto om de auto met de arrestanten Haasse, Belmer en Lehnhoff te beschermen tegen de uitgelaten volksmenigte.

Bij de verhoren van Lehnhoff waarbij ook Mulder aanwezig was, heeft Lehnhoff Mulder gefeliciteerd met het feit dat hij nooit opgepakt was geweest, omdat het er anders niet best voor hem uit zou hebben gezien. Een felicitatie met het feit dat hij nog in leven was…

In 1950 werd de doodstraf die Lehnhoff was opgelegd ten uitvoer gebracht.

Ad Mulder is op 20 augustus 2010 overleden.