Zoek op de website

Stichting OVCG

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is een documentatie- en educatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen.

Van een kleine, lokale instelling die het beheer en behoud van een omvangrijke collectie oorlogsmateriaal verzorgde, is OVCG in de loop der tijd verder gegroeid tot een erkend educatief en expertisecentrum, dat zich in een steeds groeiende belangstelling mag verheugen: belangstelling van talrijke particulieren voor 'de oorlog', en van regionale, landelijke en internationale instellingen voor samenwerkingsprojecten.

Projecten

In toenemende mate neemt OVCG ook zelf het initiatief tot bijzondere en grootschalige projecten, zoals de documentaireprojecten Op de weg van Liesel Aussen, Verhalen over het Groninger Verzet en Verhalen van de Bevrijders van Groningen

Een ander groot project was het wetenschappelijk archief- en ooggetuigenonderzoek naar het Scholtenhuis de een educatieve interactieve documentaire die in 2015 afgerond zijn.

En organiseren wij samen met andere oorlogsmusea en -herinneringscentra actie 'Niet Weggooien!'

Jaarlijks in april verzorgen wij educatieve projecten voor basisscholen in stad en provincie Groningen.

De plek van waaruit OVCG dit alles doet, in het gebouw van de Groninger Archieven aan het Cascadeplein 4, zorgt voor een vruchtbare kruisbestuiving tussen de in dit gebouw gevestigde organisaties als de Groninger Archieven, Gronings Audiovisueel Archief (GAVA) en het Huis van de Groninger Cultuur.

De Tweede Wereldoorlog is niet al ruim 70 jaar geleden, maar nog maar 70 jaar geleden en heeft zijn sporen ook en vooral nagelaten bij de tweede en derde generatie.

Het onderwijs in stad en provincie Groningen zal dan ook in toenemende mate een beroep doen op de kennis en expertise van het Centrum.

OVCG is enthousiast om aan deze groeiende belangstelling vorm en inhoud te geven, nu en in de toekomst.

Coördinator van het OVCG is historica Bettie Jongejan. Zij is op partime-basis verbonden aan het centrum.
 

Beleidsplan en jaarverslagen

U kunt ook het beleidsplan, ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van onze organisatie inzien over het jaar 2015.