Zoek op de website

Steun OVCG

De oorlog is inmiddels ruim 70 jaar geleden. Dat is een lange tijd. Maar voor mensen die de oorlog bewust mee hebben gemaakt, lijkt het pas gisteren dat ons land werd bevrijd.

De herinneringen aan onrecht en overheersing en aan onderdrukking en vervolging zijn nog vers. Misschien hebt uzelf onrecht aan den lijve ondervonden, of bent u bekend met wat familieleden, vrienden of bekenden is overkomen.

U wilt graag dat de herinnering levend blijft. Om te waarschuwen voor onrecht, om te waarschuwen voor wat nooit meer opnieuw mag gebeuren.

Geschiedenis bewaren

De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) bewaart de herinneringen aan die tijd. Wij geven informatie en documentatie over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen.

OVCG houdt de herinnering aan deze tijd levend door voorlichting, het beantwoorden van vragen en vooral door het ontsluiten van de geschiedenis op een moderne manier.

Bijvoorbeeld door documentaires over het verzet en de bevrijding of door educatieve projecten voor scholieren.

En we beschrijven de geschiedenis van het Scholtenhuis in Groningen; in de vorm van een boek, maar ook door een internationaal meermalen bekroonde website.

De zoektocht in archieven en bij particulieren, fysiek en via de elektronische media, legt onvermoede beelden, voorwerpen en documenten uit het verleden bloot.

Met vaak emotionele ontdekkingen geven wij steeds meer zicht op de geschiedenis van stad en provincie Groningen voor, tijdens en na de oorlog.
 

De herinnering levend houden

De Stichting OVCG wil naar beste vermogen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen blijven vertellen, ook als de getuigen dat zelf niet meer kunnen.

Wij geloven dat het levend houden van de herinnering aan het verleden iets betekent voor de toekomst. Een waarschuwing; dit mag nooit weer gebeuren.

Daar willen we van getuigen met het meest overtuigende wat we kunnen bieden: het verhaal van de oorlog zoals het is geweest.

Steun OVCG

Stichting OVCG krijgt subsidie van de gemeente en provincie Groningen, voldoende voor de dekking van de vaste lasten.

We willen graag meer doen: meer mensen bereiken, jongeren vooral. Meer onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom dat zo was.

En dat willen vastleggen, als getuigenis van die verschrikkelijk periode en als les voor de komende generaties.

U hebt misschien ook de oorlog meegemaakt en zelf of van nabij onrecht en leed meegemaakt. En u wilt graag dat de herinnering levend blijft.

U kunt er aan bijdragen dat de Stichting OVCG dit werk kan blijven doen. Uw gift is welkom op bankrekeningnummer NL27 INGB 0656 47 53 58 ten name van Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.

U kunt ons werk steunen met verschillende vormen van schenkingen of door ons op te nemen in uw nalatenschap. Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen en/of onze relatiefolder aanvragen. De folder is ook digitaal beschikbaar.