Zoek op de website

Huizen van Verzet

Op verschillende locaties in de het centrum van Groningen en in de provincie vertellen sprekers in een halfuur tot drie kwartier over Joodse Groningers en het Gronings verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze locaties hebben vaak een directe link met het verhaal dat verteld wordt, het kan de plek zijn waar de slachtoffers hebben gewoond of waar ze opgepakt werden. Deze verhalen worden zowel verteld door nabestaanden als kenners. Daarnaast zal een stadswandeling over Groningen in de Tweede Wereldoorlog gegeven worden. De dag is gratis toegankelijk en zeker de moeite waard! Bekijk voor meer informatie de website: http://www.openjoodsehuizen.nl/

Ook in 2019 zal het OVCG weer meewerken aan dit project!