Interactieve documentaire Scholtenhuis

Sinds 5 mei 2015 is de interactieve documentaire ‘Scholtenhuis – het web’ online toegankelijk via www.scholtenhuis.nl . ‘Het web’ is een spin-off van de innovatieve en prijswinnende virtuele reconstructie van het Scholtenhuis, het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst Groningen (2009). Dit is een project van Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG), uitgevoerd door Monique Brinks, Bastiaan Blaauw, Thomas Roebers, Maaike de Vreeze en André Hoekema, dezelfde makers die verantwoordelijk waren voor de Scholtenhuissite.

Concept

‘Het web’ is een educatief project voor jongeren uit het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Het neemt de kijker mee op een bijzondere reis door de tijd. Door middel van animaties klapt het Scholtenhuis open en bezoek je van daaruit kleine capsules van de tijd. Die tijdsinkijkjes zijn opgehangen in een meer dan levensgroot web van foto’s en films uit de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen vertelt voice-over Gijs Wanders wat je ziet. Het beeld wordt sterk persoonlijk als de hoofdpersoon wordt geïntroduceerd. Iemand die echt bestaan heeft. Je hoort voor welk dilemma deze persoon staat. Zo krijgt politieman Dirk Boonstra de opdracht om een groep Joodse dorpsgenoten te arresteren. Hij weigert, ook al weet hij dat hij hiermee de dood riskeert.

Ook de gereconstrueerde kamers van het Scholtenhuis maken deel uit van het web. Daarin vind je meer informatie en achtergronden bij de dilemma’s. Vervolgens wordt de vraag gesteld: wat zou jij doen? De informatie uit de kamers maakt het beantwoorden van deze vraag eerder moeilijker dan makkelijker, want hoe meer je te weten komt, des te meer begrip rijst voor welke onmenselijke dilemma’s mensen in de oorlog kwamen te staan.

Er zijn vijf van deze tijdsreizen langs verschillende thema’s uit de oorlog: collaboratie, Jodenvervolging, verzet, schaarste en bevrijding. Je bepaalt zelf in welke volgorde je ze wilt zien, maar bevrijding komt altijd als laatste.  Een bijzondere belevenis, want het betreden van de tijdscapsules in dit enorme web voelt als intiem: je komt even binnen en je bent blij dat je er ook weer uit mag.

Het Scholtenhuis wordt hier op innovatieve wijze gebruikt als metafoor voor het handelen van de Duitsers in heel Nederland: een plek waar je de gebeurtenissen uit de oorlog aan kunt ophangen; een web dat deze gebeurtenissen met elkaar verbindt. De verbindingen, de gelaagdheid en de verschillende dimensies die kunnen leiden tot dilemma’s en keuzes, zijn visueel gemaakt. De interactieve documentaire laat zien dat alle gebeurtenissen en thema’s in de oorlog met elkaar samenhangen.

Bijzonder: de tijdreis is niet geprogrammeerd, maar opgenomen met een camera. Hierdoor blijft het analoge gevoel, dat de reconstructie zo sterk maakt, ook in deze productie overheersen. De documentaire is een audiovisueel antwoord op de vraag uit het onderwijs naar een educatieve applicatie die de kijker meeneemt in het Scholtenhuis.

Sponsoren

Het project is mogelijk gemaakt met een bijdrage van het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en de provincie Groningen, en met gratis beschikbaar gesteld materiaal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast zijn honderden foto’s gebruikt uit de collecties van verschillende oorlogs- en verzetsmusea, in het bijzonder die van het NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2021
Ontwikkeld door Convident