Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet

Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet wordt op 4 mei in heel veel Nederlandse steden georganiseerd. In 2019 is er ook weer een editie en ook de stad Groningen doet dit jaar weer mee.

Op verschillende locaties in het centrum van Groningen vertellen sprekers in een halfuur tot drie kwartier over Joodse Groningers en het Gronings verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze locaties hebben vaak een directe link met het verhaal dat verteld wordt, het kan de plek zijn waar de slachtoffers hebben gewoond of waar ze opgepakt werden. Deze verhalen worden zowel verteld door nabestaanden als kenners. Ook het OVCG zal hier een bijdrage leveren.

Bekijk voor meer informatie de website: https://www.openjoodsehuizen.nl/

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2019
Ontwikkeld door Convident