Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet

Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet wordt elk jaar op of rondom 4 mei in meerdere plekken in Nederland georganiseerd. In 2019 is er ook weer een editie; op 4 mei doet stad Groningen mee.

Op verschillende locaties in het centrum van Groningen vertellen sprekers in een halfuur tot drie kwartier over joodse Groningers en/of het Gronings verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze locaties hebben vaak een directe link met het verhaal dat verteld wordt, het kan de plek zijn waar de slachtoffers hebben gewoond of waar ze opgepakt werden. Deze verhalen worden zowel verteld door nabestaanden als kenners. Ook het OVCG zal hier een bijdrage leveren.

Kijk ook op de website van Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet.

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident