Zoek op de website

Oral History-project: Verhalen van Groninger Indië-veteranen

Het was medio 2012 toen het debat over het conflict tussen Nederland en Indonesië weer in alle hevigheid oplaaide. Foto’s van geëxecuteerde Indonesiërs waren opgedoken en werden in de pers breed uitgemeten.

OVCG tracht hierbij op de actualiteit in te springen door het opzetten van een Oral History-project. De jarenlange ervaring met het afnemen van interviews en het documenteren van ooggetuigenverslagen deed OVCG hier ook toe besluiten.

Het camerawerk en de montage zijn verzorgd door het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA).

Met dit project wordt er aandacht geschonken aan de belevenissen van drie Groninger Indiëveteranen. Hiermee tracht OVCG mensen een beter inzicht te geven in het conflict tussen Nederland en Indonesië vanuit de optiek van Indië-veteranen.

Hieronder kunt u iets lezen over deze Indië-veteranen en kunt u tevens de montage van de drie interviews bekijken.

Jan Hummel

Na de Tweede Wereldoorlog, begon de Groninger Jan Hummel (1929) aan zijn carrière als bontwerker.

In 1948 werd hij echter opgeroepen voor de dienstplicht en werd hij in augustus 1949 uitgezonden naar West-Java.

Anderhalf jaar is Hummel uiteindelijk in Nederlands-Indië militair geweest.

In maart 1951 vertrok hij vanuit Batavia aan boord van de M.S. Nelly en in april keerde hij uiteindelijk terug naar Nederland.  

Jan Hummel is op 11 juli 2015 overleden.

Anton Schurer

Anton Schurer (1925) groeide op in de stad Groningen. Kort na de bevrijding van Nederland werd Schurer opgeroepen als dienstplichtige. Al in 1946 werd hij naar Nederlands-Indië uitgezonden waar hij voornamelijk op Sumatra actief was.

Hier zou hij ook actief deelnemen aan de Politionele Acties. Schurer zou uiteindelijk tot vlak voor het einde van de Nederlandse missie in dienst blijven. In 1949 keerde hij terug naar Nederland.

Doede Bruinsma

Doede Bruinsma (1926) groeide op in het Groningse Harpel. Hij had zich in 1946 vrijwillig aangemeld bij het leger omdat hij de dienstplicht aan zag komen.

Bruinsma vertrok in november 1947 met het troepentransportschip de Groote Beer naar Indië.

Hij was werkzaam als sergeant majoor administrateur in Sanga-Sanga, het olieboorterrein op Borneo en later in Wanaredja op Midden-Java.

Bruinsma keerde in januari 1950 terug naar Nederland.

Hieronder kunt u een compilatie bekijken van de drie interviews. Camera: Tjerk Bekius; Montage: René Duursma. Interviews: Bettie Jongejan en Victor Buissink.

Hieronder kunt u een aantal foto's bekijken van Anton Schurer in Indië.