Zoek op de website

Scholtenhuistrilogie - publicatiereeks

Op 15 april 2015 verschenen Vlucht en Berechting. Op deze dag is het precies 70 jaar geleden dat de Duitsers van het Scholtenhuis en hun Nederlandse handlangers naar Schiermonnikoog vluchtten. Deze twee boeken vormen het sluitstuk van de wetenschappelijke serie over het Scholtenhuis. Auteur en historica Monique Brinks (1973) verdiepte zich bijna tien jaar in dit onderwerp in opdracht van Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG).

Deze statige villa aan de Grote Markt werd gebouwd in opdracht van Willem Albert Scholten, de eerste industrieel van Groningen, en bood de grandeur en allure die de nazi’s zochten voor hun grimmige uitstraling.

Het is ook de plek waar vele honderden mensen werden verhoord en gemarteld, waar onnoemelijk leed is geleden en waarvandaan tientallen mensen begonnen aan de laatste reis in hun leven.

Deel een Daden verscheen in 2009 en Deel twee Daders in 2013.

Op 15 april 2015 zijn deel drie A Vlucht en deel drie B Berechting van de Scholtenhuistrilogie verschenen.

Onderzoeksvragen

Welke rol speelden de mensen op het Scholtenhuis tijdens de Duitse bezetting? Wat is er in hun naam in stad en provincie Groningen allemaal gebeurd?

Hoe kon het dat het geweld en de terreur, uitgeoefend door de mensen van de Sichterheitsdienst en hun medewerkers op de Aussenstelle Groningen met betrekking tot de gevangenen en de burgers zo uit de hand liep?

Waar bleken deze excessen uit en wat waren de gevolgen ervan? Door wie werden deze excessen begaan? Zijn deze mensen op rechtvaardige en afdoende wijze hiervoor gestraft en hoe ging dit in zijn werk?

Deel 1: Daden

Waaruit bestonden deze daden en bijbehorende terreur?

Deel 2: Daders

Door wie werden deze daden uitgevoerd? hoe kwamen deze mensen op deze plek terecht (toeval/bewuste keuze)? wat waren dit voor mensen?

Deel 3a: vlucht en deel 3b: berechting

Hoe is de SD naar Schiermonnikoog gevlucht en uiteindelijk gearresteerd? Zijn deze mensen voor deze daden gestraft? hoe kregen deze processen vorm? zijn de straffen rechtvaardig en afdoende?

Bestellen

Wilt u de delen bestellen bij uitgeverij Profiel? Dat kan hier: