Symposium 30 jaar Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

Van Vlog van Anne Frank tot Holocaust Hologram. Hoe kan nieuwe media ingezet worden om over de Tweede Wereldoorlog te vertellen?

Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) bestaat in november 2021 dertig jaar. Toen de stichting in 1991 werd opgericht was het doel de herinnering aan de oorlog levend houden en, in het bijzonder, jongeren weerbaar maken en bewust maken van ontwikkelingen in de maatschappij. Dit streven is nog steeds de motor van het OVCG. Maar de manier waarop verhalen worden verteld, is enorm veranderd sinds de jaren ’80. Dit komt door een veranderde maatschappij, waarin andere vragen en vraagstukken centraal komen te staan. Een verschuiving van een meer historische manier van vertellen naar een reflectie op de periode 40-45 met maatschappijkritische onderwerpen.

Maar ook de manier waarop wordt verteld, is volledig anders dan dertig jaar geleden. Hoewel toen al veertig jaar na het begin van de oorlog, was er een grote groep die de oorlog bewust had meegemaakt. Hoe anders is dat nu. Het wegvallen van ooggetuigen is een hedendaags probleem waar iedereen die wil vertellen over de oorlog mee te maken heeft.

Deze ontwikkelingen en de opkomst van moderne technologieën zorgen voor nieuwe manieren om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog levend te houden én een jongere doelgroep te bereiken. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van VR technologieën, Augmented Reality en hologrammen om dit verhaal beter te laten overkomen.

Door sprekers met diverse achtergronden over deze thematiek aan het woord te laten, wordt duidelijk wat nieuwe media kan bieden in de overdracht van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Door deze technologieën kunnen nieuwe doelgroepen bereikt worden en wordt hun kennis vergroot. Door moderne middelen wordt de presentatie van geschiedenis aantrekkelijker en toegankelijker, juist voor groepen minder historisch geïnteresseerd zijn. Daarnaast nodigen we scholieren uit om deel te nemen aan dit symposium. Niet alleen als bezoeker, maar we geven ze ook het woord om hun zienswijze te delen. Dit in combinatie met de mogelijkheid om zelf de nieuwe technologieën te ervaren en te ontdekken, maakt dat het OVCG het dertig jaar bestaan op een inspireerde en prikkelende wijze zal vieren en nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident