Zoek op de website

Voortdurend Verzet

Goed nieuws voor het OVCG! In 2018, het Jaar van het Verzet, kunnen wij door de ondersteuning van het Vfonds een mooi project over het verzet toen en nu neerzetten. Onder de titel 'Voortdurend Verzet' gaan we lijnen trekken vanuit het verleden naar het heden.

 ‘Het is een zaak van het voormalig verzet, dus van en voor ons allen, en we hopen hierdoor te bereiken, dat de geschiedenis van de jaren 1940-1945 door de ogen en harten van verzetsmensen wordt weergegeven en zodanig geredigeerd en gebracht bij onze jeugd, dat zij daardoor gesterkt en bemoedigd mogen worden in onze voetsporen verder te gaan en geestelijk weerbaar te zijn of te worden. ' Bob Houwen, Groningse verzetsman, over de oprichting van OVCG.

In het voorjaar van 2018 start Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen met het nieuwe project ‘Voortdurend Verzet’. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (Vfonds). Doel van het project is om de verschillende soorten en maten van verzet aan het licht te brengen. Ook zal het OVCG door het project een verbinding leggen tussen het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en vormen van hedendaags verzet. 

Het project zal uit meerdere onderdelen bestaan. Allereerst zal er een tentoonstelling worden ontwikkeld in samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Hierin zullen verschillende verzetsverhalen uit de provincie Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog verteld worden. Om ook de actualiteit van het thema ‘verzet’ zichtbaar te maken zullen in samenwerking met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ook de persoonlijke verhalen van een aantal hedendaagse verzetsmannen en –vrouwen in beeld worden gebracht. De tentoonstelling is van 29 maart tot 27 mei 2018 te bezichtigen.

Naast de tentoonstellingen zal er een lesbrief ontwikkeld worden. Deze lesbrief gaat net als in de tentoonstelling in op de achtergrond en motivatie van verzetsstrijders maar zal de thema’s ook betrekken op de belevingswereld van de leerlingen zelf.

Voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar zal er in samenwerking met jeugdtheateropleiding VRIJDAG een theaterproject worden gestart. Jongeren krijgen op deze manier de mogelijkheid een toneelstuk te ontwikkelen over ‘Voortdurend Verzet’ waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden van de kennis en archieven van het OVCG. De voorstelling zal op 24 t/m 27 mei 2018 worden opgevoerd op het plein bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

En tot slot gaan er in samenwerking met Studium Generale twee lezingen en een afsluitend debat georganiseerd worden rondom het thema ‘verzet’.

We zijn bezig hard aan het werk met de ontwikkeling van het project en kijken uit naar het komende jaar.