Zoek op de website

Voortdurend Verzet

In het kader van 2018, het Jaar van het Verzet, start het OVCG met ondersteuning van het Vfonds een mooi project over het verzet toen en nu. Onder de titel 'Voortdurend Verzet' gaan we lijnen trekken vanuit het verleden naar het heden.

 ‘Het is een zaak van het voormalig verzet, dus van en voor ons allen, en we hopen hierdoor te bereiken, dat de geschiedenis van de jaren 1940-1945 door de ogen en harten van verzetsmensen wordt weergegeven en zodanig geredigeerd en gebracht bij onze jeugd, dat zij daardoor gesterkt en bemoedigd mogen worden in onze voetsporen verder te gaan en geestelijk weerbaar te zijn of te worden. ' Bob Houwen, Groningse verzetsman, over de oprichting van OVCG.

In het voorjaar van 2018 start Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen met het nieuwe project ‘Voortdurend Verzet’. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (Vfonds). Doel van het project is om de verschillende soorten en maten van verzet aan het licht te brengen. Ook zal het OVCG door het project een verbinding leggen tussen het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en vormen van hedendaags verzet. 

Tentoonstelling:

In samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum zal vanaf 30 maart 2018 een tentoonstelling te zien zijn over het thema 'Voortdurend Verzet'. Hierin worden verschillende verzetsverhalen uit de provincie Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog verteld. Om ook de actualiteit van het thema ‘verzet’ zichtbaar te maken worden in samenwerking met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ook de persoonlijke verhalen van een aantal hedendaagse verzetsmannen en –vrouwen in beeld gebracht. De opening van de tentoonstelling is op 29 maart en vanaf 30 maart tot 27 mei 2018 is deze voor iedereen te bezichtigen.

Lezing:

In samenwerking met Studium Generale zal er op 16 april 2018 een lezing plaats vinden. Geert Buelens zal spreken over de erfenis van Mei '68.

Vijftig jaar geleden gingen in Parijs, New York, Leuven, Mexico-Stad en tientallen andere universiteitssteden ter wereld jongeren massaal de straat op. Waar ging het hun om en wat kwam er van hun protest terecht? Geert Buelens, auteur van het net verschenen 'De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis', gaat in op de achtergronden en de actualiteit van dat protest: wat betekent het voor een samenleving wanneer groepen die zelden worden gehoord het woord opeisen? En werd er ook echt geluisterd?

Debat:

Op maandag 23 april 2018 zal er wederom in samenwerking met Studium Generale een debat plaatsvinden. Eva Rovers zal vertellen over de invloed van social media op het ontstaan van opstanden en revoluties. Kan je met alleen een Facebookpagina een dictator afzetten? En waarom heeft #blacklivesmatter wel een duurzame verandering in gang gezet maar veel andere hashtag-revoluties niet? Eva Rovers vertelt over de mythes en mogelijkheden van online verzet.

Coen Simons zal daarna spreken over Aktie Tomaat en Aktie Notenkraker, die in verzet kwamen tegen de elitaire kunst- en theatertcultuur. Nu iedereen erover mag meepraten blijkt kunst verworden tot een neoliberale behoeftebevrediging en is cultuur overgeleverd aan de populistische beeldenstorm tegen seksisme, kinderporno, racisme, fascisme en zogenaamde linkse kunst. Coen Simon pleit voor een herleving van de kunstkritiek en een opstand van de elite. Aktie Delikaat!

De twee korte lezingen zullen gevolgd worden door een debat onder leiding van Stefan van der Poel

Toneel:

Voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar zal er in samenwerking met jeugdtheateropleiding VRIJDAG een theaterproject worden gestart. Jongeren krijgen op deze manier de mogelijkheid een toneelstuk te ontwikkelen over ‘Voortdurend Verzet’ waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden van de kennis en archieven van het OVCG. De voorstelling zal op 24 t/m 27 mei 2018 worden opgevoerd op het plein bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Reizende tentoonstelling - Verhalen van Groningen

Verzet is van alle tijden, vóórtdurend en kent vele gezichten. In de reizende tentoonstelling  ‘Voortdurend Verzet! Wat zou jij doen?’, in samenwerking met Verhalen van Groningen, worden de verhalen van Groningse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog weer tot leven gebracht. Mensen die vandaag de dag gevlucht zijn vanwege hun verzetswerk krijgen in deze tentoonstelling ook een gezicht.

Locaties van deze tentoonstelling:

  • 30 maart - 1 april: plein Noordelijk Scheepvaartmuseum
  • 16 april: Lezing Studium Generale
  • 23 april: Debat Studium Generaler
  • 4 mei: Martinikerk
  • 5 mei: Bevrijdingsfestival
  • 24 t/m 27 mei: Toneelvoorstelling VRIJDAG

Kijk ook eens op de website Groninger 40-45 waar nog veel meer verhalen over Groningen in de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn.

www.groningen4045.nl