Over ons

Het OVCG houdt de herinnering levend! De verhalen van de Tweede Wereldoorlog in Groningen mogen niet verloren gaan.

De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is een kleine, dynamische erfgoedinstelling voor informatie en documentatie over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen. Het OVCG ontsluit deze geschiedenis door het organiseren van educatieve projecten, het maken van tentoonstellingen en documentaires, het geven van voorlichting en het beheer van collecties.

Organisatie

De coördinator van het OVCG is historica Anna van der Molen. Zij is op parttime-basis verbonden aan het centrum. Zij wordt geholpen door inzet van diverse projectmedewerkers en -vrijwilligers en stagiaires.

Bestuur

Het bestuur van het OVCG bestaat uit Frank Vermeer, voorzitter, José van Schie, penningmeester, Rixt Zuidema, secretaris, Michèle Garnier, algemeen lid en Stefan van der Poel, algemeen lid.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun activiteiten: alles is op puur vrijwillige basis.

Beleidsplan en jaarverslagen 

U kunt ook het beleidsplan 2017-2020 en het jaarverslag van onze organisatie inzien over het jaar 2018 en 2017.

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2020
Ontwikkeld door Convident