Collectie

De collectie van OVCG vormt de basis voor onze activiteiten. Ons beleid is dan ook gericht op het voortdurend uitbreiden van de collectie, het op verantwoorde wijze restaureren en conserveren van het materiaal en het zorgvuldig beheren daarvan.

Het OVCG verzamelt alle stukken die betrekking hebben op de periode van bezetting, bevrijding en wederopbouw van de provincie Groningen. Dit kunnen archiefstukken zoals documenten, brieven en verordeningen zijn, maar ook objecten zoals uniformen, surrogaatproducten en speldjes van de Winterhulp.

Onderliggende pagina's

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2019
Ontwikkeld door Convident