Steun ons

Het OVCG krijgt subsidie van de gemeente en provincie Groningen, dit is net voldoende voor de dekking van de vaste lasten. Voor alle projecten, onderzoeken, educatieve en publieksactiviteiten heeft de stichting extra financiering nodig.

U kunt er aan bijdragen dat de Stichting OVCG dit werk kan blijven doen. Uw gift is welkom op bankrekeningnummer NL27 INGB 0656 47 53 58 ten name van Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen. U kunt ons werk steunen met verschillende vormen van schenkingen of door ons op te nemen in uw nalatenschap. Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen en/of onze relatiefolder aanvragen. De folder is ook digitaal beschikbaar.

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident