Bob Houwenlezing 2020

Bob Houwen lezing 2020: P.F. Tammens – herenboer en NSB-burgemeester door Christiaan Gevers.

 ‘Moeilijkheden zullen mij niet doen wijken’ sprak de landbouwer P.F. Tammens bij zijn inhuldiging als burgemeester in februari 1943 van Groningen, ‘maar slechts meer vastberaden mijn weg bepalen’.

Nooit eerder had een Ommelander herenboer het hoogste ambt in de stad uitgeoefend. De Stadjers maakten snel kennis met Tammens’ bestuursstijl. Enerzijds gebruikte hij de vaardigheden die hem als herenboer eigen waren, anderzijds bleek de nieuwe burgervader een meedogenloze nationaalsocialist die kameraden bevoordeelde en namen van tegenstanders doorgaf aan de gevreesde Sicherheitsdienst.

Als burgemeester droeg Tammens het nationaalsocialisme uit, inclusief het rabiate antisemitisme. Na de oorlog toonde hij openlijk berouw voor zijn optreden. In 1951 was hij weer vrij man en bracht hij een groot deel van zijn verdere leven, hij stierf in 1986, in de stad door.

In deze lezing staat Tammens’ ontwikkeling van graanboer tot NSB-burgemeester centraal. Op welke wijze diende hij de nieuwe orde? En welke keuzes maakte hij gedurende zijn leven?

Christiaan Gevers promoveerde eerder dit jaar op dit onderzoek bij het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. De biografie Boer Tammens Houzee. Groningen en zijn NSB-burgemeester is zijn derde boek.

De lezing is hier online terug te kijken.

Afbeelding header: Inhuldiging Tammens als burgemeester (Fotograaf onbekend, Collectie Groninger Archieven/OVCG).

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident