Bruiklenen

We stellen graag materiaal beschikbaar voor tentoonstellingen en andere activiteiten.

In principe kan al het materiaal van OVCG kosteloos worden uitgeleend, zolang het geen vertrouwelijk of al te kwetsbaar en/of zeldzaam materiaal betreft.

Er wordt dan met u een bruikleenovereenkomst opgemaakt met de doorgaans daaraan verbonden voorwaarden wat betreft bewaren en verzekering enzovoort.

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident