Project: “Voortdurend Verzet”

In het kader van het Jaar van het Verzet in 2018 heeft het OVCG met ondersteuning van het Vfonds een mooi project neergezet. Onder de titel ‘Voortdurend Verzet’ werden er verbindingen gelegd tussen het verleden en heden. Het project bevatte meerdere onderdelen.

Tentoonstelling

In samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum was van 30 maart tot 27 mei 2018 een tentoonstelling te zien over het thema ‘Voortdurend Verzet’. Hierin werden verschillende verzetsverhalen uit de provincie Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog verteld. Om ook de actualiteit van het thema ‘verzet’ zichtbaar te maken werden in samenwerking met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ook de persoonlijke verhalen van een aantal hedendaagse verzetsmannen en –vrouwen in beeld gebracht.

Lezing

In samenwerking met Studium Generale vond op 16 april 2018 een lezing plaats. Geert Buelens sprak over de erfenis van Mei ’68.

Vijftig jaar geleden gingen in Parijs, New York, Leuven, Mexico-Stad en tientallen andere universiteitssteden ter wereld jongeren massaal de straat op. Waar ging het hen om en wat kwam er van hun protest terecht? Geert Buelens, auteur van het destijds De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis, ging in op de achtergronden en de actualiteit van dat protest: wat betekent het voor een samenleving wanneer groepen die zelden worden gehoord het woord opeisen? En werd er ook echt geluisterd?

Debat

Op maandag 23 april 2018 vond er in samenwerking met Studium Generale een debat plaats. Eva Rovers vertelde over de invloed van social media op het ontstaan van opstanden en revoluties. Kun je met alleen een Facebookpagina een dictator afzetten? En waarom heeft #blacklivesmatter wel een duurzame verandering in gang gezet maar veel andere hashtag-revoluties niet? Eva Rovers vertelde over de mythes en mogelijkheden van online verzet.

Coen Simons sprak over Aktie Tomaat en Aktie Notenkraker, die in verzet kwamen tegen de elitaire kunst- en theatertcultuur. Nu iedereen erover mag meepraten blijkt kunst verworden tot een neoliberale behoeftebevrediging en is cultuur overgeleverd aan de populistische beeldenstorm tegen seksisme, kinderporno, racisme, fascisme en zogenaamde linkse kunst. Coen Simon pleit voor een herleving van de kunstkritiek en een opstand van de elite. Aktie Delikaat!

De twee korte lezingen werden gevolgd door een debat onder leiding van Stefan van der Poel.

Theater

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar werd er in samenwerking met jeugdtheateropleiding VRIJDAG een theaterproject gestart. Jongeren kregen op deze manier de mogelijkheid een toneelstuk te ontwikkelen over ‘Voortdurend Verzet’ waarbij ook gebruik gemaakt werd van de kennis en archieven van het OVCG. De voorstelling werd opgevoerd van 24 t/m 27 mei 2018  op het plein bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Reizende tentoonstelling – Verhalen van Groningen

Verzet is van alle tijden, vóórtdurend en kent vele gezichten. In de reizende tentoonstelling  ‘Voortdurend Verzet! Wat zou jij doen?’, in samenwerking met Verhalen van Groningen, werden de verhalen van Groningse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog weer tot leven gebracht. Mensen die vandaag de dag gevlucht zijn vanwege hun verzetswerk kregen in deze tentoonstelling ook een gezicht.

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident