‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’ – Provinciaal educatieproject (BO)

In het jaar 2020 wordt uitgebreid stil gestaan bij het feit dat wij 75 jaar in vrijheid leven. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar ontwikkelt het OVCG in samenwerking met meerdere partijen een grootschalig provincie-breed educatieproject voor het basisschoolonderwijs. Op deze pagina zijn de lesbrieven te downloaden.

Het OVCG heeft een digitale lesbrief ontwikkeld, gebaseerd op het concept van de bestaande lesbrief van het reguliere educatieproject ‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’. De doelgroep omvat leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in de gehele provincie Groningen. Aan de hand van zes thema’s wordt een lesstof-vervangend format aangeboden, waarmee de leerling zelf op zoek gaat naar het oorlogsverleden in zijn of haar regio. De zes thema’s zijn als volgt: dagelijks leven, collaboratie, verzet, Jodenvervolging, bevrijding en herinnering.

Het OVCG wil met het project ‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’ laten zien dat de oorlog ook dichtbij was, in de nabije omgeving. Dit project wil recht doen aan de behoefte om het lokale en regionale oorlogsverleden in de provincie Groningen levend te houden, en de verhalen en objecten over (de gevolgen) van de oorlog te verzamelen, verspreiden en door te geven.


Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het V-fonds en de provincie Groningen.

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident