Project Bekendmakingen op de Netwerkdag Oorlogsbronnen

10-11-2022

Het afgelopen anderhalf jaar heeft projectleider Anke Jongste (Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen) in samenwerking met de Groninger Archieven en Netwerk Oorlogsbronnen hard gewerkt om bekendmakingen uit de periode van 1939 tot 1946 te verzamelen, te inventariseren en te digitaliseren. Het project, dat de titel ‘De oorlog in bekendmakingen’ draagt, wordt op 15 november gepresenteerd op de landelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen. Vanaf deze maand zijn de bekendmakingen ook te vinden op de website van de Groninger Archieven en Netwerk Oorlogsbronnen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten zowel de Nederlandse als Duitse autoriteiten veelvuldig gebruik van het uitvaardigen van bekendmakingen. De bekendmakingen waren te vinden op speciale aanplakborden en –zuilen in steden en dorpen. Deze aanplakbiljetten vormden een belangrijk communicatiemiddel tussen bestuurlijke overheden en burgers. Via de bekendmakingen kondigden overheden nieuwe maatregelen, oproepen en waarschuwingen aan. Hoewel de bekendmakingen een belangrijk bron van informatie vormen en iets vertellen over de impact van oorlog op het alledaagse leven, zijn deze nog niet eerder systematisch verzameld, getoond of bestudeerd.

De oorlog in bekendmakingen online

Het project ‘De oorlog in bekendmakingen’ heeft daarin verandering gebracht. Zo heeft het OVCG in samenwerking met de Groninger Archieven haar collectie bekendmakingen opnieuw gescand, beschreven en gedigitaliseerd. De bekendmakingen van de Groninger Archieven en het OVCG zijn te vinden in de archieftoegang 3250 en zijn omschreven aan de hand van WO2-Thesaurustrefwoorden en trefwoorden die verschillende organisaties gebruiken om collecties met het thema Tweede Wereldoorlog te categoriseren.

Ook zijn de bekendmakingen afkomstig van de BeeldbankWO2 de afgelopen periode beschreven en gekoppeld aan de website van Netwerk Oorlogsbronnen. Op deze website zal een themawebpagina worden gelanceerd waar de bekendmakingen door middel van interactieve infographics en digitale kaarten zichtbaar worden gemaakt. Hierdoor kunnen verbanden tussen de bekendmakingen – thematisch, in tijd en geografisch – op een laagdrempelige manier door het publiek zelf worden ontdekt. Daarnaast zijn de bekendmakingen gekoppeld aan betrokken personen, locaties en gebeurtenissen. Op deze manier is het mogelijk om de bekendmakingen aan elkaar te koppelen en contextinformatie te geven over achterliggende gebeurtenissen, betrokken personen of gerelateerde thema’s.

Sessie op Netwerkdag Oorlogsbronnen

Nieuwsgierig geworden naar het project De oorlog in Bekendmakingen? Op 15 november 2022 vindt in Amsterdam de jaarlijkse Netwerkdag Oorlogsbronnen plaats waar Anke Jongste (OVCG-projectleider De oorlog in bekendmakingen), Lizzy Jongma (ICT-projectleider Netwerk Oorlogsbronnen) en Edwin Klijn (programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen) een workshop geven over het project. Hierbij gaan zij in op de bijzondere betekenis van bekendmakingen als bron, vertellen zij hoe de bekendmakingen op de themapagina kunnen worden onderzocht en welke data eruit kan worden gehaald. Deelname aan de netwerkdag is kosteloos. Het programma is te vinden via oorlogsbronnen.nl/nieuws. De dag kan ook via een livestream worden gevolgd: https://youtu.be/caopGLSTpco.

Praktische informatie

  • Datum: dinsdag 15 november 2022
  • Locatie: OBA Oosterdokskade 143 in Amsterdam
  • Tijdstip: 12.00-17.00 uur
  • Livestream: https://youtu.be/caopGLSTpco

Project ‘De oorlog in bekendmakingen’

Dit tweejarige project is een initiatief van het OVCG en de Groninger Archieven, waarbij nauw wordt samengewerkt met Netwerk Oorlogsbronnen. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Afbeelding: Bekendmaking door de Duitse kampcommandant van het verbod de huizen te verlaten en zich op straten te begeven, 11 april 1945. Collectie OVCG/Groninger Archieven (3250-6).

Wellicht vind je dit ook interessant?

© Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 2024
Ontwikkeld door Convident